Gazali - Filozofların Tutarsızlığı (Tehâfüt-ül Felâsife) PDF indir

Gazali – Filozofların Tutarsızlığı (Tehâfüt-ül Felâsife) PDF e-kitap indir

Tehâfüt-ül-Felâsife
İmâm-ı Gazâlî, Müslümanların îtikatlarını sapık fikirleri ile bozmaya çalışan felsefecilerin bozukluğunu ortaya koyabilmek için Rumcayı öğrendi. Lâtin ve Yunan filozofların kitaplarını Rumca aslından üç sene titizlikle inceledi. Bu araştırmaları netîcesinde, felsefecilerin maksatlarını açıklayan Mekâsıd-ül-Felâsife isimli eserini, sonra felsefecilerin görüşlerini reddeden Tehâfüt-ül-Felâsife’sini yazdı.

…Gazâlî Tehâfut’ul-Felâsife (Filozofların Tutarsızlığı) ile medreselileri, okumuşları felsefeye ve kelâma karşı ayaklandırdı. “İhyâ-u Ulûm’id-Dîn” ile de halkı, tasavvufçuları akla ve ilme karşı ayağa kaldırdı. İşte Gazâlî’nin Müslümanlığı, İslâm anlayışı Müslümanları bu duruma getirmişti. Bundan hoşnut olanlar tevârüs ettikleri geleneği devam ettirdiler, ettiriyorlar. Fakat bu durumdan gerçekten hoşnut olmayanların mutlaka Gazâlî’nin yolundan başka bir yol aramaları gereklidir. O yol da hiç kuşkusuz Kur’ân ve akıl yoludur…

…Gazzâlî filozoflara ve kelâmcılara karşı cephe aldı ve bunda başarıya ulaştı. Etkisi hâlâ sürüyor. Deyim yerindeyse Müslümanların beyinlerini kilitledi. Batı’da İbn Rüşd felsefeyi değil, Aristo’yu tuttu, hem Gazâlî’ye, hem de Kelâm ilmine karşı çıktı. Arada doksan yıllık bir zaman birimi var. Her ikisi de içinde yaşadıkları bilim ortamının ahlâkî davranışının temsilcisi olmuştur. Her ikisi de karşıtlarını, muhaliflerini dinsizlikle suçlamayı geleneklerinden almışlardı. Hasımlarını yenmede en etkili ve en kesin silah dinsizlik, dini küçük görmek, dine aykırı söz söylemekle suçlamaktı. Bu, hâlâ İslâm dünyasında geçerli olan, sürdürülen bir durumdur. Bu tutum, başkasını dinsizlikle suçlama, bilginler arasında birbirini idâma kadar ***ürmüştür. Halbuki Kur’ân’a inanan ve İslâm ilimleri ile uğraşan bilginlerin bu davranışları Kur’ân’a tamamen terstir…

Tehâfütü’l-Felâsife
Gazzâlî tarafından yazılan Kitap
Tehâfütü’l-Felâsife, Eş’ariyye mezhebinden İmam El Gazali’nin 11. yüzyıla ait ve İbn-i Sina’nın erken dönem islâm felsefesini eleştirdiği ünlü eseridir. Kitabın başında Maksadü’l Felâsife adı ile İbn-i Sina’nın felsefe doktrini özetlenir. Vikipedi
Yazar: Gazzâlî

Filiozofların Tutarsızlığı
Orjinal isim: Tehafüt El – Felasife
İmam Gazali

Yayın Yılı: 2002
Sayfa Sayısı: 256 sayfa


Paylaşmak Güzeldir
Geotech Coğrafya Eğitim Seti Türkçe Tek link İndir Kırgın Çiçekler 11. Bölüm indir | ATV Dizileri
2 Yorum
  1. Yazar
    Muhammed

    Kitap indirilmiyor.

Bir yorum yazın
Siz de düşüncenizi belirtebilirsiniz.

Bilgi Telif Hakları veya Reklam için İletişim: yetkili.sikayet@gmail.com