İbrahim Gadban – Peygamber Efendimiz’den 55 Altın Öğüt


Hamd alemlerin Rabbi olan Allaha, salat ve selam, peygamberlerin en şerefli si efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v. )e, Aline ve ashabına olsun. 

Hadis kitaplarında, Rasulullah (s.a.v.) dan ashabına yöneltilmiş bir takım tavsiyelerle karşılaştım. Bu tavsiyelerden bazısını küçük bir kitapta toplamayı arzuladım. Bu öğütlerden ellibeş tanesini İmam Münzirinin «et-Terğib vet Terhib» inden, İmam Nevevinin «Riyazus-Salihin» adlı eseerinden ve Mansur Ali Nasıfa ait olan «et-Yacu?l Camiu li?l us ur adlı kitaptan seçerek derledim. Bu değerli tavsiye ve. öğütler her ne kadar da bazı sahabelere yöneltilmiş olsa da, aslında bütün Müslümanlara şamildir. 

Bu tavsiye ve öğütler; ibadeti sadece Allah?a has kılarak Ona hiçbir şeyi ortak koşmamaya teşvik edip La İlahe İllallah demenin, Allâh’a secde etmenin, oruç tutmanın, namaz kılmanın, gece kıyamının, ilim talebinin, sadaka vermenin ve tesbih çekmenin fazileti hakkında rivayet edilen şeyleri beyan etmekte, bunun yanı sıra ebeveynin rızasını elde etmeye, güzel ahlaka, sıla-i rahme, komşuları gözetmeye, yemek yedirmeye, miskinleri sevmeye ve diğer salih amellere insanları yönlendirmektir. 

Yaptığımız tüm çalışmaları makbul ve kendi rızasına has kılmasını ve bu tavsiyelerde zikredilen şeylerle bizleri faydalandırarak onlarla amel etmeyi bize nasip etmesini Allahu Tealadan niyaz ederim. Salat ve selam Hz. Muhammed (s.a.v. )e, Onun al ve ashabına olsun. Hamza Muhammed Salih el-Acac

Download (Yandex Disk)

Paylaşmak Güzeldir
Ne Münasebet 9. Bölüm | Show TV Dizileri Gençler için Akâid Dersleri – İmam Tahavi PDF indir
Bir yorum yazın
Siz de düşüncenizi belirtebilirsiniz.

Bilgi Telif Hakları veya Reklam için İletişim: yetkili.sikayet@gmail.com