İmam Buhari – Hadislerle Müslümanın Edep ve Ahlakı – El-Edebü’l Müfred “Edep” kelimesi, insanın diğer insanlarla olan münâsebetlerinde veya günlük hayatında güzel ahlâk ve vasıflara sahip olması anlamına gelir. Çoğulu, “Âdab”tır. Fıkıh ıstılahına göre ise Edep, “Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi...

Bilgi Telif Hakları veya Reklam için İletişim: [email protected]