Değişme’yi elinize aldınız işte, sayfalarını rastgele karıştırıyorsunuz. Gözünüze çarpan ne? Roman sanatında kahramanlar genellikle üçüncü tekil kişi (nesnel) ya da birinci tekil kişi (öznel) olarak sunulurlar. Oysa Değişme, bazı bölümlerinin dışında ‘ikinci çoğul kişi’yla yazılmıştır. Demek oluyor ki, Michel Butor’un...

Bilgi Telif Hakları veya Reklam için İletişim: [email protected]