Kütüphane kategorisindeki tüm yazılar

A. C. S. Peacock – Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu PDF indir Avrasya bozkırlarından çıkıp İran, Irak ve Anadolu’yu fethederek ortaçağ İslam dünyasının en büyük imparatorluklarından birini kuran Selçuklu Türklerinin ilk dönemlerini ele alan bu eser, Türk ve İslam tarihinin bu önemli...

A. C. S. Peacock Büyük Selçuklu İmparatorluğu PDF indir Peacock, Ortadoğu ve Orta Asya’da, 11. ve 12. yüzyıllarda hüküm süren Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun demografik yapısını, veraset sistemini, Selçukluların yalnızca İslâm’la değil, diğer dinlerle de olan ilişkisini ve tebaasındaki gayrimüslimlere yaklaşımını,...

A. Arif Eren – Eren Kırmızıaltın İktisat Sosyolojisi PDF indir Ekonomiyi anlamak ve açıklamak için bütün tarihsel ve toplumsal faktörleri kullanan politik ekonomiden, tarihselliğin dikkate alınmadığı, toplumsalın yerini soyutlanmış bireyin –homo æconomicus- aldığı, marjinalist temeller üzerine kurulu (neoklasik) iktisada geçişle...

A. Arzumanyan – Dünya Kapitalizminin Bugünkü Buhranı PDF indir A. Arzumanyan’ın “Dünya Kapitalizminin Bugünkü Buhranı” kitabı, genel olarak dünya ekonomisinin ve kapitalizmin bugünkü durumunu ele alır. Kitap, kapitalist sistemdeki krizleri, ekonomik dengesizlikleri, sosyal ve politik sonuçları analiz eder. Arzumanyan, kitabında...

A. Adnan Adıvar Tarih Boyunca İlim ve Din PDF indir “Düşünen beşeriyeti çok eski zamanlardan beri meşgul eden ilim ve din arasındaki münasebetler meselesi, hiçbir vakit ne tamamen hallolunmuş, ne de tamamen unutulmuştur. Meşhur filozof A. N. Whitehead’e göre, ‘tarihin...

A. Adnan Adıvar Osmanlı Türklerinde İlim PDF indir Bu eseri okuyanlar, Osmanlı Türkiyesinde müspet ilimlerinin XIX.yüzyıla kadar ancak “Arap ve Fars dillerindeki ilim”in eksik ve bazen de yanlış bir devamından ibaret olup, ne muhteva, ne de metot bakımından “Yunan mucizesi”nin...

1929 TKP Davası PDF indir Kitap, o dönem gazetelerinde yer alan duruşma tutanaklarını TÜSTAV’daki Komintern arşiv belgeleriyle bütünleştirerek sunuyor. Bu sayede, araştırmacılar ve ilgili okurlar TKP Davası’nı daha kapsamlı bir şekilde inceleme imkanı buluyor.

1927 Komünist Tevkifatı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesindeki Duruşma PDF indir Kitap, 1927 yılında Türkiye’de gerçekleşen büyük bir komünist tutuklama dalgası olan 1927 Komünist Tevkifatı’na ilişkin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaları belgelemektedir. Kitapta tutukluların savunmaları, savcıların mütalaaları ve mahkemenin kararları yer...

1915 Diyarbekir ve Kürtler Sempozyumu PDF indir Kitapta Yer Alan Konular: 1915 Diyarbekir’inde Kürtlerin sosyo-ekonomik durumu Ermeni Soykırımı’na Kürtlerin tepkisi Tehcir ve katliamlar Kürtlerin hafızasında 1915 1915’in Kürt siyasi kimliği üzerindeki etkileri Kitabın Önemi: 1915 olaylarının Kürtler üzerindeki etkisini derinlemesine...

100 Soruda Türkiye Komünist Partisi PDF indir 100 Soruda Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) tarihini, programını ve politikalarını anlatan bir kitap. TKP’nin resmi yayın organı olan Parti Yayınları tarafından basılmıştır. Kitap, TKP’nin kuruluşundan günümüze kadar olan tarihini, partinin...

Sayfa 1 Toplam: 2221234102030...Son Sayfa »
Bilgi Telif Hakları veya Reklam için İletişim: [email protected]