Hayyam, insana önem verir. İnsanın özgürlüğüne önem verir. Alçakgönüllülüğü, olduğu gibi görünmeyi, fikir ve vicdan özgürlüğüne bağlanmayı, yiğit bir yürek taşımayı, yalandan ve ikiyüzlülükten iğrenmeyi, insanın insana kulluk etmeden yaşamasını öğütler. “Bugünden kendini yok sayacaksın, kendi buyruğunda bey gibi yaşayacaksın.”...

Dergi Paketi – Nisan 2024 Tüm Dergileri PDF indir Nisan 2024 yayınlanmış Güncel ve Türkçe dergileri PDF formatında indirebilirsiniz. Moda, magazin, edebiyat, çocuk, yemek… Farklı kategorilerde çıkan +200’dan fazla 2024 Nisan Ayında dergiler içerikleriyle göz dolduruyor. Sandalca.com olarak Nisan 2024 ayında...

A. Kadir – Bugünün Diliyle Mevlana PDF indir A. Kadir, tasavvuf ehli, büyük şair Mevlânâ Celâleddin’in şiirlerini bugünün diliyle söylediği bu derlemede, günümüz okuyucusunun esas olarak şairin şiirlerinden zevk almasını, manevi dünyasının derinliklerine girmesini sağlamayı gözetiyor. Kitap, divan şiiri formunda...

A. Hurşit Tolon – Sevr’e Giden Yol PDF indir Hurşit Tolon’un “Sevr’e Giden Yol” adlı kitabı, Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik konumundan dolayı iç ve dış düşmanlarının tehditi altında olduğu bir dönemi ele alıyor. Kitap, Türkiye’nin geçmişte olduğu gibi bugün de...

A. Cerrahoğlu – Türkiye’de Sosyalizm 1848-1925 PDF indir A. Cerrahoğlu’nun “Türkiye’de Sosyalizm 1848-1925” adlı kitabı, 19. yüzyılın ortalarından 1925’e kadar Türkiye’de sosyalist düşüncenin ve hareketlerin gelişmesini inceleyen kapsamlı bir çalışmadır. Kitap, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemindeki siyasi, ekonomik ve sosyal koşulları...

Dergi Paketi – Mart 2024 Tüm Dergileri PDF indir Mart 2024 yayınlanmış Güncel ve Türkçe dergileri PDF formatında indirebilirsiniz. Moda, magazin, edebiyat, çocuk, yemek… Farklı kategorilerde çıkan +200’dan fazla 2024 Mart Ayında dergiler içerikleriyle göz dolduruyor. Sandalca.com olarak Mart 2024 ayında...

A. C. S. Peacock – Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu PDF indir Avrasya bozkırlarından çıkıp İran, Irak ve Anadolu’yu fethederek ortaçağ İslam dünyasının en büyük imparatorluklarından birini kuran Selçuklu Türklerinin ilk dönemlerini ele alan bu eser, Türk ve İslam tarihinin bu önemli...

A. C. S. Peacock Büyük Selçuklu İmparatorluğu PDF indir Peacock, Ortadoğu ve Orta Asya’da, 11. ve 12. yüzyıllarda hüküm süren Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun demografik yapısını, veraset sistemini, Selçukluların yalnızca İslâm’la değil, diğer dinlerle de olan ilişkisini ve tebaasındaki gayrimüslimlere yaklaşımını,...

A. Arzumanyan – Dünya Kapitalizminin Bugünkü Buhranı PDF indir A. Arzumanyan’ın “Dünya Kapitalizminin Bugünkü Buhranı” kitabı, genel olarak dünya ekonomisinin ve kapitalizmin bugünkü durumunu ele alır. Kitap, kapitalist sistemdeki krizleri, ekonomik dengesizlikleri, sosyal ve politik sonuçları analiz eder. Arzumanyan, kitabında...

A. Adnan Adıvar Tarih Boyunca İlim ve Din PDF indir “Düşünen beşeriyeti çok eski zamanlardan beri meşgul eden ilim ve din arasındaki münasebetler meselesi, hiçbir vakit ne tamamen hallolunmuş, ne de tamamen unutulmuştur. Meşhur filozof A. N. Whitehead’e göre, ‘tarihin...

Sayfa 1 Toplam: 2661234102030...Son Sayfa »
Bilgi Telif Hakları veya Reklam için İletişim: [email protected]