A. Kadir Çüçen – Klasik Mantık PDF indir Bu kitap, klasik mantığa gİriş amacı ile yazılmıştır. Klasik mantık, Aristoteles’le başlayan ve günümüze kadar süren uzun bir geçmişe sahiptir. Çalışmadaki amacımız, düşünmenin temelinde olan ilkeleri, kavramları, önermeleri ve geçerli çıkarımları açıklamaktır....

A. Kadir Çüçen – Heidegger’de Varlık ve Zaman PDF indir Martin Heidegger yirminci yüzyıl düşüncesine en fazla etkide bulunan felsefecilerden biridir. Yaşamı boyunca ‘varlığın anlamı nedir?’ sorusuna yanıt aramış, düşüncesini bu soru çerçevesinde yoğunlaştırarak felsefe tarihini sorgulamıştır. Gözden geçirilmiş üçüncü...

A. Kadir Çüçen – Bilim Felsefesine Giriş PDF indir Bilim Felsefesinin amacı, araştırma alanı olan bilimi, bir bilim insanı bakışıyla değil de bilim felsefesinin kendine özgü bakış ve yöntemiyle ele almaktır. Bilim felsefesi, bilimin ne olduğunu, kavramlarını, işlevini, yöntemini, doğruluk...

A. Kadir – Bugünün Diliyle Tevfik Fikret PDF indir “A. Kadir Bugünün Diliyle Tevfik Fikret” kitabı, Tevfik Fikret’in şiirlerini günümüz Türkçesiyle yeniden yorumlayan bir derlemedir. A. Kadir, Divan şiirinin karmaşık geleneğinden uzaklaşarak, Tevfik Fikret’in toplumsal sorunları merkeze alan şiirlerini daha...

A. Kadir – 1938 Harp Okulu Olayı ve Nazım Hikmet PDF indir Başka türlü bir ayaklanmaydı bu. Kitaplar okunuyordu okulda. Ders kitaplarından ayrı kitaplar okunuyordu. Kimsenin kafası almıyordu Harp Okulu’nda Balzac’ın, Zola’nın, Tolstoy’un, Anatole France’ın, Gorki’nin, Pirandello’nun, Dostoyevski’nin okunmasını. Günlük...

Hayyam, insana önem verir. İnsanın özgürlüğüne önem verir. Alçakgönüllülüğü, olduğu gibi görünmeyi, fikir ve vicdan özgürlüğüne bağlanmayı, yiğit bir yürek taşımayı, yalandan ve ikiyüzlülükten iğrenmeyi, insanın insana kulluk etmeden yaşamasını öğütler. “Bugünden kendini yok sayacaksın, kendi buyruğunda bey gibi yaşayacaksın.”...

Dergi Paketi – Nisan 2024 Tüm Dergileri PDF indir Nisan 2024 yayınlanmış Güncel ve Türkçe dergileri PDF formatında indirebilirsiniz. Moda, magazin, edebiyat, çocuk, yemek… Farklı kategorilerde çıkan +200’dan fazla 2024 Nisan Ayında dergiler içerikleriyle göz dolduruyor. Sandalca.com olarak Nisan 2024 ayında...

A. Kadir – Bugünün Diliyle Mevlana PDF indir A. Kadir, tasavvuf ehli, büyük şair Mevlânâ Celâleddin’in şiirlerini bugünün diliyle söylediği bu derlemede, günümüz okuyucusunun esas olarak şairin şiirlerinden zevk almasını, manevi dünyasının derinliklerine girmesini sağlamayı gözetiyor. Kitap, divan şiiri formunda...

A. Hurşit Tolon – Sevr’e Giden Yol PDF indir Hurşit Tolon’un “Sevr’e Giden Yol” adlı kitabı, Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik konumundan dolayı iç ve dış düşmanlarının tehditi altında olduğu bir dönemi ele alıyor. Kitap, Türkiye’nin geçmişte olduğu gibi bugün de...

A. Cerrahoğlu – Türkiye’de Sosyalizm 1848-1925 PDF indir A. Cerrahoğlu’nun “Türkiye’de Sosyalizm 1848-1925” adlı kitabı, 19. yüzyılın ortalarından 1925’e kadar Türkiye’de sosyalist düşüncenin ve hareketlerin gelişmesini inceleyen kapsamlı bir çalışmadır. Kitap, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemindeki siyasi, ekonomik ve sosyal koşulları...

Sayfa 1 Toplam: 1151234102030...Son Sayfa »
Bilgi Telif Hakları veya Reklam için İletişim: [email protected]