XIV. Yüzyılın sonlarıyla XV. Yüzyılın başlarında yaşamış Anadolu şairlerinden Ahmed-i Dai, çengin sergüzeştini anlattığı Çengname adlı mesnevisinde, çengi merkez yaparak, diğer musikî âletlerini onun etrafında toplamış; bir yandan çengin onlara olan üstünlüğünü anlatmış ve bir musikî faslını tasvir etmiş; diğer...

Bilgi Telif Hakları veya Reklam için İletişim: [email protected]