Osmanlı Toplumunda Tasavvuf – Dr.Necdet Yılmaz PDF indir 0 smanlı’da tasavvuf, sadece dinî alanla alâkalı bir olgu değil, devletin fikir, felsefe mimarî, şiir ve musikî başta olmak üzere bütün güzel sanatlarla, hatta siyasî, içtimaî, iktisadî, ilmî ve askerî alanla ilgili...

Bilgi Telif Hakları veya Reklam için İletişim: yetkili.sikayet@gmail.com