Dua ve Zikirler – Said el-Kahtani PDF e-kitap indir

hisnul-muslim-dua-ve-zikirler-said-el-kahtani

HISNUL-MUSLİM – حِـصْـنُ الْـمُسْـلِـمِ

Said El-Kahtani – Hısnu’l-Müslim – Dua ve Zikirler
(Kur’an ve Sünnette Müslüman Sığınağı)

Müslüman ferdin günlük hayatında en çok ihtiyaç duyduğu amellerin başında dua ve zikirler gelmektedir. Dua ve zikirler Müslüman için Şeyhulislam İbn Teymiyye’nin söylediği gibi balık için su gibidir. Ancak dua ve zikirler konusu maalesef birçok bid’at ve hurafelerin cereyan sahasına dönmüştür. Bunu göz önüne alan Saîd el-Kahtanî sadece Kitap ve sünnette sabit olan zikir ve duaları bu kitapçıkta toplama gayretine girişmiştir. Yüce Allah’ın bütün dünyada kabuliyet nasib ettiği bu kitapçık birçok dilde milyonlarca denilebilecek sayıda basılmıştır.  

Yayın Yılı: 2008
192 sayfa
Dili: TÜRKÇE

HiSNU’L-MUSLiM Kur’an ve Sünnette Müslümanın Sığınağı DUÂ VE ZİKİRLER
Yazan: Saîd el-Kahtânî 
Çeviren: İsmail Yaşa 
Tashih: Muhammed Şahin

Download (Yandex Disk)

***

İÇİNDEKİLER
Zikrin Fazileti    9
1- Uykudan Uyanınca Yapılacak Zikirler    14
2- Elbise Giyerken    20
3- Yeni Elbise Giyerken    20
4- Yeni Elbise Giyen Kimse İçin    21
5- Elbise Çıkarırken    21
6- Tuvalete Girmeden Önce    22
7- Tuvaletten Çıkarken    22
8- Abdestten Önce Yapılacak Zikir    23
9- Abdestten Sonra Yapılacak Zikir    23
10- Evden Çıkarken    24
11- Eve Girerken    25
12- Mescide Giderken    26
13- Mescide Girerken    28
14- Mescidden Çıkarken    29
15- Ezan Zikirleri    29
16- (Tekbirden Sonra) İftitah Duası    31
17- Rukûda Yapılacak Dua    39
18- Rukûdan Doğrulurken    41
19- Secdede Yapılacak Dua    42
20- İki Secde Arasındaki Oturuşta Yapılacak Dua    45
21- Tilâvet Secdesinde Yapılacak Dua    46
22- Teşehhüdde İken    47
23- Tahiyyattan Sonra Okunacak Salavât    48
24- Selâmdan Önce Yapılan Duâlar    50
25- Selâm Verdikten Sonra Yapılacak Zikirler    57
26- İstihâre Duası    64
27- Sabah Ve Akşam Zikirleri    67
28- Yatarken Yapılan Zikirler    84
29- Gece Bir Yandan Diğer Bir Yana Dönünce Yapılacak Dua    95
30- Uykuda Korkanın veya Ürküten 
Bir Şeyle Karşılaşanın Yapacağı Dua    95
31- Kâbus Veya Kötü Rüya Görenin Yapması Gereken    96
32- Vitirde Kunut Duası    97
33- Vitirde Selâmdan Sonra    99
34- Üzüntü ve Keder Anında    100
35- Sıkıntı Anında    102
36- Düşmanla Veya Güç Sahibi Biri İle Karşılaşma Sırasında Yapılan Dua    104
37- Sultanın Zulmünden Korkanın Yapacağı Dua    105
38- Düşmana Karşı Yapılan Dua    107
39- Bir Topluluktan Korkan Kimsenin Yapacağı Dua    108
40- İmanda Şüpheye Düşen Kimsenin Yapacağı Dua    108
41- Borcun Ödenmesi İçin Yapılacak Dua    109
42- Namazda Ve Kıraat Esnasında Gelen Vesveseye Karşı Yapılan Dua    110
43- Bir İş Kendisine Zor Gelen Kimsenin Yapacağı Dua    111
44- Günah İşleyenin Yapması ve Söylemesi Gereken    111
45- Şeytan ve Vesveselerini Defetmek İçin Yapılan Dua    112
46- Hoşa Gitmeyen Bir Şey Olur veya İstenilen Olmazsa    113
47- Çocuğu Olanı Tebrik Etmek Ve Buna Karşılık Vermek    114
48- Çocukların Korunması İçin Yapılan Dua    115
49- Ziyaret Sırasında Hastaya Yapılan Dua    115
50- Hasta Ziyaretinin Fazileti    116
51- Hayatından Ümit Kesen Hastanın Yapacağı Dua    117
52- Vefat Etmek Üzere Olana Telkinde Bulunmak    118
53- Başına Bir Musibet Gelenin Yapacağı Dua    119
54- Meyyitin Gözlerini Kaparken Yapıacak Dua    119
55- Cenaze Namazında Ölü İçin Yapılacak Dua    120
56- Büluğa Ermeden Ölen Çocuğun Cenazesinde Okunacak Dua    123
57- Taziye (Başsağlığı) Duası    125
58- Meyyiti Kabre Koyarken Yapılan Dua    126
59- Meyyiti Defnettikten Sonra    127
60- Kabir Ziyaretinde Yapılan Dua    127
61- Rüzgar Eserken Yapılacak Dua    128
62- Gök Gürlediğinde Yapılan Zikir    129
63- Bazı Yağmur Duaları    129
64- Yağmur Yağarken Yapılan Dua    130
65- Yağmurdan Sonra Yapılan Zikir    131
66- Kapalı veya Yağmurlu Havanın Açık ve Güneşli Olması İçin Yapılan Bazı Dualar    131
67- Hilal Görünce Yapılan Dua    132
68- İftarda Oruçlunun Yapacağı Dua    132
69- Yemeğe  Başlarken Yapılan Dua    133
70- Yemekten Sonra Yapılacak Dua    134
71- Misafirin Yemek Sahibi İçin Yapacağı Dua    135
72- Kişinin, Kendisine Su Veren veya Vermek İsteyen Kimseye Yapacağı Dua    136
73- Oruçlunun, İftar Yemeği Veren İçin Yapacağı Dua    136
74- Yemek Hazırlandığı Halde Orucunu  Bozmayan Kişinin Yapacağı Dua    137
75- Oruçlunun, Kendisine Söven Kimseye Ne Söyleyeceği    137
76- Mevsimin İlk Meyvesini Görünce Yapılacak Dua    137
77- Aksırınca Yapılacak Dua    138
78- Kafir Aksırıp Allah’a Hamdedince Ona Söylenecek Şey    139 
79- Evlenen Kişi İçin Yapılacak Dua    139
80- Evlenenin Yapacağı Dua    140
81- Cinsi Münasebetten Önce    140
82- Öfkelenince Yapılacak Dua    141
83- Musibete Uğramış Birini Görenin Yapacağı Dua    141
84- Her Oturumda Yapacağı Dua    142
85- Meclisin/Oturumun Kefareti    142
86- «Allah Seni Affetsin» Diyene Yapılacak Dua    143
87- İyilik Yapan Birine Yapılacak Dua    144
88- Yapıldığında, Allah’ın Kişiyi Deccal’den Koruyacağı Şey    144
89- «Seni Allah İçin Seviyorum» Diyen Kimse İçin Yapılacak Dua    144
90- Malını Sana Sunan Kimse İçin Yapılacak Dua    145
91- İhtiyaç Anında Borç Para Veren Kimse İçin Yapılacak Dua    145
92- Şirke Düşmekten Korkulduğunda Yapılan Dua    146
93- «Allah Seni Mübarek Kılsın» Diyen Kimse İçin Yapılacak Dua    146
94- Bir Şeyi Uğurlu Saymanın Kerâhiyeti Duası    147
95- Taşıta Binince Yapılacak Dua    147
96- Yolculuk Duası    149
97- Bir Belde veya Köye Girerken Yapılan Dua    150
98- Çarşıya Girerken Yapılacak Dua    152
99- Binek Tökezleyince Yapılacak Dua    152
100- Yolcunun Geride Kalanlar İçin Yapacağı Dua    153
101- Geride Kalanların Yolcu İçin Yapacağı Dua    153
102- Yolculuk Boyunca Tesbih ve Tekbir Getirmek    154
103- Yolcunun, Seher Vaktine Girdiğinde Yapacağı Dua    154
104- Yolculuk Veya Diğer Zamanlarda  Bir Başka Yerde Konaklayınca    155
105- Yolculuktan Dönünce Yapılacak Dua    156
106- Hoşa Giden Veya Hoşa Gitmeyen Bir Şeyle Karşılaşınca    157
107- Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem)’e Salavât Getirmenin Fazileti    158
108- Selâmı Yaymak    159
109- Müslüman, Kendisine Selâm Veren Kafire Nasıl Karşılık Verir?    160
110- Horoz Ötmesi veya Eşek Anırması Duyunca Yapılacak Dua    160
111- Gece Köpek Havlaması Duyunca Yapılacak Dua    161
112- Sövdüğün Kimse İçin Yapacağın Dua    161
113- Müslümanın Müslümanı Övünce Söyleyeceği Şey    162
114- Medhedilince Söylenecek Şey    162
115- Hac veya Umre İçin İhrama Giren Kimse Şöyle Telbiye Getirir    163
116- Hacerü’l‑Esved’in Bulunduğu Rükne Gelince Tekbir Getirmek    164
117- Ruknü’l-Yemâni ve Hacerü’l‑Esved Arasında Yapılacak Dua    164
118- Safa ve Merve Üzerinde Durunca/Vakfede Yapılacak Dua    165
119- Arafe Günü Yapılacak Dua    166
120- Meş’ari’l‑Harâm’da Yapılacak Zikir    167
121- Cemrelerin Yanında Taş Atarken Tekbir Getirmek    167
122- Şaşırtan veya Sevindiren Bir Durum Karşısında Yapılacak Dua    168
123- Sevindiren Bir Olayla Karşılaşınca Yapılacak Şey    168
124- Bedende Bir Ağrı/Sancı Hissedince    169
125- Nazar Etmekten Korkan Kişinin Yapacağı Dua    169
126- Korku Anında Söylenecek Şey    170
127- Kurban Kesme Esnasında Okunacak Dua    170
128- İnatçı Şeytanların Tuzağını Boşa Çıkarmak İçin    171
129- Tevbe ve İstiğfar    172
130- Tesbih, Tahmid, Tehlil ve Tekbir’in Fazileti    174
131- Nebî (sallallahu aleyhi ve sellem) Nasıl Tesbih Ederdi?    181
132- Bazı Hayır ve Adap Örnekleri    181

Gelen Aramalar

Paylaşmak Güzeldir
Saklı Düşler – Laurie Mcbain PDF indir Şahane Hatalar – Heather Mcelhatton PDf e-book indir
Bir yorum yazın
Siz de düşüncenizi belirtebilirsiniz.

Bilgi Telif Hakları veya Reklam için İletişim: yetkili.sikayet@gmail.com