Ahmed bin Hanbel – Ehli Sünnet’in Esasları
İmam-ı Hanbel

Muhakkakki bütün hamdler Allah’adır, binaen aleyh O’na hamd eder, O’ndan yardım ister ve mağfiret talep ederiz. Nefislerimizin ve kötü amellerimizin şerrinden de ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu hiç bir kimse sapıttıramaz. Kimi de sapıttırırsa ona da kimse hidayet veremez. Şahadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve şeriksiz olarak birdir. Ve yine de şahadet ederim ki Muhammed O’nun kulu ve Rasulüdür. 

Ey iman edenler! Allah’tan nasıl korkulması gerekiyorsa öylece korkun ve Müslümanlar olarak ölmeye çalı[1n. ’ (Al-i ’İmran, 3/102) 

’Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan da etini vücuda getiren, ikisinden birçok erkeklerle kadınlar üreten Rabbinizden korkun ve günah yapmaktan sakının. Yine kendisine hürmet göstererek birbirinizden, dileklerde bulunduğunuz Allah’tan korkun ve akrabalık bağlarını kesmekten sakının. Şüphesiz ki Allah, üzerinize gözcü bulunuyor. ’ (Nisa’, 4/1) 

’Ey iman edenler Allah’tan korkunuz ve doğru söz söyleyin ki Allah size, işlerinizi düZeltip muvaffakiyet versin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim. Allah’a ve Rasulüne itaat ederse, o, gerçekten büyük bir kara kavuşmuştur. ’ (Ahzab, 33/70-71) 

Ve bundan sonra: ’Muhakkak ki sözlerin en doğrusu Allah’ın Kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed (S.A.V. ) ’in yoludur. İşlerin en kötüsü -ise sonradan uydurulanlardır. Sonradan uydurulup dine sokulan her amel bidat, her bidat sapıklık ve (her saapıklık da ateştedir. )

***

Download (Yandex Disk)

Paylaşmak Güzeldir
Ahlaksız Ritim – Olivia Cunning PDF indir Ey Aşk, Ey Aşk! Mavi Yüzün Görünmüyor – Ahmed Şamlu PDF e-kitap indir
Bir yorum yazın
Siz de düşüncenizi belirtebilirsiniz.

Bilgi Telif Hakları veya Reklam için İletişim: yetkili.sikayet@gmail.com