Asik Pasa Garip Name PDF ePub indir
Âşık Paşa – Garipnâme PDF e-Kitap indir
Garipnâme, Âşık Paşa’nın ünlü 12.000 beyitlik ahlaki, felsefi, psikolojilik, tasavvufi mesnevisidir. Tasavvufun yanında Türklerin eski kahramanlık ve Alplik devirlerini terennüm eden sosyal varlıkların tablosunu çizen, Türk dilinin arı, katıksız örneklerini yaşatan bir eserdir. Eser 1329 yılında yazılmıştır. Süleyman Çelebi’nin Mevlid eserini etkilemiştir.
Sürekli Türkçeye önemi vurgulayan bir şair olan Âşık Paşa bu eseri Türkçe kaleme almıştır. Eser o dönemin en önemli Türkçe eserlerindendir ve o dönem için Türkçenin en güzel örneklerinden birisi olarak öne çıkar.*Geliver Artık

Güneşim doğ ki gelsin gündüzün
Sevdadır ruha o eşsiz yüzün
Asırlar boyu uzayan hüzün
Bitsin ebedi geliver artık

Yalvaran gözler yollara bakar
Viran yuvalar yürekler yakar
Sel olup kanlar gözlerden akar
Can bildik seni geliver artık

Her gecen gönle mi’racın olsun
Hediyen bize ruh tacın olsun
Kalbler ebedi muhtacın olsun
Ruh bildik seni geliver artık

***

3295
Yol ola ol âdemüñ göñli saña / Andan ol yoldan gelesin sen baña
Çün yine geldi Çalap’dan bu nidâ / Ol emir kendüzini kıldı fidâ
Görseñüz hayvânlara yim oldı ol / Ya‘ni kim bulmag-ıçun dergâha yol
Çün yidi hayvân nebâtı semridi / Semriden bu hayvanı ol emr-idi
Ol nebâtda ser-nigûn durmışdı örü / hayvana geldiyse döndi arkuru

*

Türkçe – 538 syf.
Çeviri: Prof. Dr. Kemal YAVUZ – İstanbul, 2000
Garipname – Aşık Paşa PDF e-Kitap indir
Aşık Paşa – Garipname PDF e-Kitap indir
Etiketler: aşık paşa garibname, aşık paşa garipname, aşık paşa garipname hakkında bilgi, aşık paşa garipname oku, aşık paşa garipname pdf, aşık paşa garipname özet, Garipname, Garibname, Aşık Paşa

Kategoriler;
İslam / Tasavvuf – Mezhepler – Tarikatlar


Gelen Aramalar

Paylaşmak Güzeldir
HOBBİT 3 BEŞ ORDUNUN SAVAŞI İZLE FULL HD (2014) Emile Zola – Nana (E-Book)
Bir yorum yazın
Siz de düşüncenizi belirtebilirsiniz.

Bilgi Telif Hakları veya Reklam için İletişim: yetkili.sikayet@gmail.com