(Kalplerin Anahtarı) Miftâh’ül-Kulûb – Muhammed Nurî Şemseddin Nakşibendi

Mehmed Nuri Nakşibendi
Muhammed Safi/ Mahmud Sipahi

“Muvaffakiyetim, ancak Allah’ın yardımı iledir. Yalnız ona tevekkül ettim ve ona döneceğim”2
Bu risale-i şerife, bir Muakaddime, üç Bölüm ve bir Hâtimeden meydana gelmiştir.
Mukaddime’de, tarikata talip olma, olgun bir mürşide kavuşma sahip olma ve tarikata girmenin sırları yer almaktadır.
Birinci Bölüm, yönelme, murakabe, seyrü selûk3, yedi latife, ve kendi iç alemine bakmanınbeyanı hakkındadır.
İkinci Bölüm, isimlerin, fiillerin, sıfatın ve zatın tecellisi, Allah’ta fena olmak, Allah’ta beka bulmak ve Allah’ın zatına garkolanlar, dalıp gidenler hakkındadır.
Üçüncü Bölüm, halifeliğin sırrı, kutupların kutbu, en büyük gavs, birinci kutup, iki kutup, diğer kutuplar ve bütün ehlullahı beyan eder.
Hâtim’de ise, şeyhin usulü, seyrü selûkü tamamlayan iki seyrü selûka yeni başlayan, mürşidi olmayan müridin dervişliği, bazı gerekli tenbihler, kaderin sırrı, levh-i mahfuz, inançla ilgili bazı şartlar ve neticeden ibaret olan hususlar yer almaktadır.

Miftahul’l Kulüb Kalplerin Anahtarı, Mehmed Nuri Nakşibendi, Muhammed Safi,Mahmud Sipahi

Yayın Yılı: 2002
Sayfa: 463
ISBN:975851413X
Dili: TÜRKÇE

Kategoriler;
İslam / Tasavvuf

Download (Yandex Disk)

Turbobit_1.png

Paylaşmak Güzeldir
Tasavvufun Ana Esasları – İzzeddin Ali Kaşani PDF e-Kitap indir Hırsız – Tarryn Fisher PDF indir
Bir yorum yazın
Siz de düşüncenizi belirtebilirsiniz.

Bilgi Telif Hakları veya Reklam için İletişim: [email protected]