İzzeddin Ali Kaşani – Tasavvufun Ana Esasları

Kitap Özeti:
Bu eser, hicri 735 (miladi 1334) yılında vefat eden ünlü İslam alimi ve mutasavvıfı İzzeddin Mahmûd bin Ali Kaşani Natanzi’nin en önemli çalışmasıdır. Farsça kaleme alınan, tasavvuf klasikleri arasında haklı bir şöhrete sahip bulunan eser, kendisinden sonra gelen birçok mutasavvıf üzerinde de etkili olmuştur. Tasavvuf örf, adet ve ıstılahlarının edebi bir şekilde açıklandığı bu kitapta Kaşani, ele aldığı konuları hikaye ve kıssalarla desteklemiş, ayrıca eserine birçok Arapça ve Farsça beyitler ilave etmiştir. Kaşani naklettiği hadis, rivayet ve kıssaların da tamamının kaynaklı olmasına özen göstermiştir. Kitap on bab üzerine inşa edilmiş ve her bab on fasıldan oluşmuştur. Kaşani, kitabın telifinde Avarifu’l-Ma‘arif’in yanı sıra, Ebû Talib Mekki’nin Kûtu’l-Kulûb’u, Ebû Nasr Serrac’ın Lum‘a’sı ve Kuşeyri Risalesi gibi kaynaklardan da faydalanmıştır. Cami’nin Nefehatü’l-Üns’ünde Kaşani’nin bu eserinden bahsetmesi, kitabın kısa süre içinde haklı bir üne kavuştuğunu göstermektedir.

İzzeddin Ali Kaşani – Misbahu’l-Hidaye ve Miftahu’l-Kifaye
İzzeddin Ali Kaşani – Tasavvufun Ana Esasları
izzeddin-ali-kasani-tasavvufun-ana-esaslari-misbahu-hidaye-miftahu-kifaye

Download (Yandex Disk)
Paylaşmak Güzeldir
Marifetname – Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri PDF e-Kitap indir Miftâhul’l Kulüb (Kalplerin Anahtarı) – Mehmed Nuri Nakşibendi PDF e-Kitap indir
Bir yorum yazın
Siz de düşüncenizi belirtebilirsiniz.

Bilgi Telif Hakları veya Reklam için İletişim: yetkili.sikayet@gmail.com